Parafia Św. Fabiana i Sebastiana

Po raz pierwszy kościół św. Katarzyny w Kórnicy jest wzmiankowany w 1447 roku, w spisie "grosza Piotrowego": w archidiakonie Opole wymienia się 12 archiprezbiteratów w tym archiprezbiterat w Głogówku z 12 parafiami w tym parafia Kórnica. W czasie wojen husyckich Kórnica została kilkakrotnie najechana przez oddziały husytów.

Od 1574 roku Kórnica była własnością Fryderyka von Redern - luteranina - i jego potomków. w notatkach powizytacyjnych dziekana Joannsthona z Namysłowa z 1669 roku zachował się opis stanu parafii w Kórnicy: "Kaplicę w Kórnicy wybudowali luteranie z cegieł(podmurówkę reszta z drewna) i jest w posiadaniu władcy, luterana hrabiego Rederna, zdemolowana, nie nadaje się do odprawiania mszy świętej, jest zamknięta. Słyszy się, że wędrują kaznodzieje luterańscy, zachodzą do chłopskich zagród, ale nie wierzę, by byli na tyle śmiali aby w tej kaplicy nabożeństwo odprawiać. Ta wieś nie posiada przydzielonego przez biskupa wskazanego księdza. Poinformowano mnie , że ksiądz Servatius z Krapkowic do tej miejscowości rości sobie prawo, udziela chrztu, a od chłopów mszalne przyjmuje. Ale również ksiądz z Komornik udziela chrztu dzieciom. ". W 1679 roku kościół był w rękach katolików, a w zapiskach z 1688 roku archidiakon Martin Stephenius z Opola pisze o świątyni w Kórnicy:"Kościół w Kórnicy należał tytularnie do Krapkowic. Zbudowany z drewna i gliną oblepiony, poświęcony św.Katarzynie, był wewnątrz pusty, bez okien i drzwi, a dwa dzwony wisiały w oknach.Parafianie z Kórnicy ubolewali nad zniszczonym kościołem i gotowi byli nowy kościół postawić."Księdzem w Krapkowicach, Kórnicy i Dobrej był Georg Dubelius z Toszka.

Kolejnymi kapłanami byli : 1691-1710 Franz Lorin; 1710-1721 Caspar Franz Bimer; od 1721r. Franz Major.

W 1710 roku orkan zdewastował kościół i szkołę.Pozostała tylko niższa wieża z dwoma dzwonami. Ponieważ nie było kościoła, nie można było odprawiać mszy. Ksiądz przyjeżdżał tylko na pogrzeby, będąc goszczony w jednym z budynków. Mieszkańcy czynili starania o budowę nowej świątyni. W 1794 roku protektorem kościoła w Kórnicy był hrabia Thoß z Dobrej. Nowy kościół zbudowany został w 1794 r., 10 października tego samego roku został poświęcony pod wezwaniem św. Papieża Fabiana i męczennika Sebastiana przez dziekana Richtera z Głogówka, a ksiądz Orlik z Krapkowic przybył z procesja na tę uroczystość.Od tego dnia otrzymał wikarego, który z Krapkowic do Kórnicy jeździł i sprawował mszę.Od 1801 r. wikary przeniósł się do Kórnicy i otrzymał tytuł lokalisty. Wikariusze lokaliści często się zmieniali, ze względu na skromne środki finansowe.

10 V 1851 r. utworzona została Parafia Kórnica (należy do dekanatu Głogówek).W latach 1903-1905 została dobudowana następna część Kościoła od bocznego wejścia do drzwi wejściowych wraz z wieżą i galerią z organami.

[Rozmiar: 21731 bajtów]

Kościół późnobarokowy, orientowany, murowany z cegły i kamienia wapiennego, otynkowany.Prezbiterium prostokątne z zakrystią od północy i kruchtą od południa. Nawa szersza i wyższa z kwadratową wieżą od zachodu. Wnętrze nakryte sklepieniem żaglastym na gurtach. Pod wieżą sklepienie krzyżowe. Dachy siodłowe kryte blachą miedzianą. Wieża 5- kondygnacyjna nakryta hełmem baniastym . W latach 20-tych XX wieku dobudowano chór oraz wybudowano organy (organmistrz Hundeck).


Johan Gotfrid Walther (1684-1748)Concerto h-moll (wg A.Vivaldiego). Gra Waldemar Krawiec.

Allegro

Adagio


W latach 1886-1890 proboszczem parafii był ksiądz Antoni Sarnes. Do Kórnicy trafił Mysłowic. Ks. Atoni Sarnes, narodzony 10.1. 1842 r. w Zabierzowie, wyświęcony 27. VI. 1867 r., był kapelanem w Mysłowicach, od 10. 9. 1886 r. proboszczem w Kórnicy (16.09 1886 udzielił pierwszego chrztu), gdzie w r. 1890 umarł. Wydawał przez kilka lat drukowane w Katowicach czasopismo „Monika" z dodatkiem „Anioł Stróż". Żył i umarł świątobliwie. "Monika" Tygodnik poświęcony chrześcijańskiemu wychowaniu dziatek" wydawany był w latach 1886 do 1888. Wcześniejszym redaktorem i wydawcą tygodnika "Monika" był Karol Miarka.

[Rozmiar: 156803 bajtów]

Przy kościele znajduje się cmentarz, a przed wejściem do świątyni wznosi się krzyż z 1893 roku, postawiony z okazji jubileuszu księdza Andreasa Krecika. Parafianie z Kórnicy ufundowała w 1925 r.dla kościoła św.Bonifacego w Barlinku dzwon o nazwie św. Urban, ważący 170 kg, odlany przez znaną ludwisarską firmę Braci Ulrich z Apoldy na Łużycach. Dzwon zdobiony jest fryzem girlandowym i opatrzony wizerunkiem Madonny z Dzieciątkiem oraz gmerkiem giserskim z inicjałami twórców i data wykonania.

W 1945 r mieszkańcy Rajdyny zostali włączeni do parafii w Kórnicy.

[Rozmiar: 23732 bajtów]

Księża sprawujący posługę kapłańską w Kórnicy:

Orlik (1794 proboszcz Krapkowic)

Weigel Franciszek (1799)

Hupka (1799-1801)

Drost ()

Weiss (1801-1810)

Adamski (1810-1822)

Kachler (1822-1826)

Reinert (1826-1832)

Kruppa (1832-1837)

Kosselek Johan (1837-1839)

Gach Johan (1839)

Josch Demetrius (1839-1841)

Tohat (1841)

W 1854 r Kórnica została samodzielną parafią.

Tutejsi proboszczowie:

Joseph Tunkel (1851-1871; + 20 X 1871)

Wilhelm Schneider (1872-1878; + 5 VII 1878)

Johannes Blida (1884-1886; + 2 VII 1886)

Anton Sarnes (1886-1890; + 6 IV 1890)

Krecik Andreas (1892-1896; + 2 VII 1896)

Teodor Neumann (1896-1919; + 5 VIII 1919); w 1919 r. przez krótki czas wspomagał proboszcza-ks.Jan Melz

Paul Pittach (1919-1921)

Ludwig Tunkel (1921-1941; + 28 II 1941)

Franz Schulz (1941-1947)

Andrzej Wenzel (1947-1950)

Wilhelm Malina (1950-1951)

Franciszek Behrens (1951-1956)

Wincenty Podbiel (1956-1957)

Jan Sorek (1957)

Benedykt Sossna (1957)

Jan Ploch (1958-1991; +16 XI 1991)

od 1991 ksiądz proboszcz Józef Niedziela.

[Rozmiar: 136177 bajtów]


[Rozmiar: 45504 bajtów]

Mieszkańcy wsi świętują święta patronów Fabiana i Sebastiana (20 stycznia),uroczystość poświęcenia Kościoła-Kiermasz (10 października) oraz święto św. Łucji z podziękowaniem za ochronienie przed epidemią w roku 1846 (13 grudnia). 19 marca dziękują św. Józefowi za zachowanie wsi i ochronę przed przemocą ze strony wojsk sowieckich w 1945 r.